• 60
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 5,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 1500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ
  Բիզնես վարկեր երաշխավորությամբ

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար

Վարկի սահմանաչափը

500,000- 5,000,000 1,000-10,000

Տրամադրման կարգը

անկանխիկ

Տարեկան տոկոսադրույքը

17% 13%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

30-31.35% 24.99-26.26%

Տրամադրման ժամկետը

Մինչև 60 ամիս

Ապահովվածություն

երաշխավորություն

Տոկոսագումարների վճարումը

ամենամսյա

Վարկի գումարի մարումները

անուիտետային

Վարկի սպասարկման վճար

0.75% վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ (ամսական) 0.75% վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ (ամսական)

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

1% 1%
Վարկի հաստատումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից առավելագույնը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Առանց գրավի