Կարիերա/Թափուր հաստիքներ


Առկա է հետևյալ թափուր հաստիքը

Գործավար

Պարտականություններն են՝

1. Ընկերության գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքների իրականացում

2. Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանցից, սուրհանդակային ծառայության կողմից ստացվող թղթակցության ընդունում, գործավարության կանոններին համապատասխան մշակում

3. Ընկերության էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգում մուտքագրման ենթակա մտից փաստաթղթերի մշակում, գրանցում

4. թղթային և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով ելից փաստաթղթերի ելքի ապահովում՝ փաստաթղթերի, դրանց ներդիրների ամբողջականության ստուգում, ծրարավորում և համապատասխան հասցեատերերին ժամանակին առաքման ապահովում

5. նիստերի և խորհրդակցությունների նախապատրաստման աշխատանքների իրականացում, արձանագրությունների վարում և կազմում

6. Ընկերության ղեկավարի հեռախոսային բանակցությունների անցկացման կազմակերպում, հաճախորդների, այցելուների, հյուրերի ընդունելության կազմակերպում


Կրթություն՝ բարձրագույն

Աշխատանքային փորձ՝ ցանկալի է հաճախորդների սպասարկման ոլորտում


 Դառնալով Global Credit-ի թիմակից՝ կունենաք հետևյալ արտոնությունները․

 
1. Առողջության ապահովագրություն
2. Վճարվող ազատ օրեր և ժամեր (տարեկան 6 ազատ օր, ամսական մինչև 6 ազատ ժամ)
3. Հետբուհական կրթության ֆինանսավորում
4. Պարգևատրումներ
5. Նվերներ տոնական օրերի կապակցությամբ
6. Եռամսյակային պարգևավճարներ
7. Արտոնյալ պայմաններով հիփոթեքային և սպառողական վարկեր
8. Երկարամյա աշխատանքի խրախուսում

Աշխատանքի համար դիմել ցանկացող և համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել կենսագրական տվյալները [email protected] հասցեով կամ լրացնել ստորև ներկայացված դիմում֊հայտը:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած թեկնածուները:


 
Ինքնակենսագրականի օրինակելի ձևը ստորև
Պաշտոնը * Պարտադիր դաշտ
Ծննդյան ամսաթիվ * Պարտադիր դաշտ
Անուն, ազգանուն, հայրանուն * Պարտադիր դաշտ
Քաղաքացիություն * Պարտադիր դաշտ
Գրանցման հասցե
YOURPHOTO
Բնակության հասցե
Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ
Սերիան, համարը * Պարտադիր դաշտ
Ում կողմից * Պարտադիր դաշտ
Տրման ամսաթիվ Պարտադիր դաշտ
Կապի միջոցներ
Հեռախոս. Բջջային * Պարտադիր դաշտ
Էլեկտրոնային փոստ * Պարտադիր դաշտ
Աշխատանքային գործունեություն
Խնդրում ենք նշել Ձեր աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը` սկսած վերջին տասը տարիներից:
Կազմակերպության անվանումը * Պարտադիր դաշտ
Զբաղեցրած պաշտոնը * Պարտադիր դաշտ
Աշխատանքի սկիզբ * Պարտադիր դաշտ
Աշխատանքի ավարտ * Պարտադիր դաշտ
Աշխատանքային պարտականությունների հակիրճ նկարագրություն
Կրթություն
Խնդրում ենք նշել բոլոր ուսումնական հաստատությունները, որտեղ Դուք սովորել եք (ԲՈՒՀ, դպրոց և այլն)` թվարկելով վերջին ուսումնական հաստատությունից:
Մասնագիտություն * Պարտադիր դաշտ
Հաստատության անվանումը * Պարտադիր դաշտ
Ուսման տարեթվերը * Պարտադիր դաշտ
Դասընթացներ
Խնդրում ենք նշել դասընթացները կամ վերապատրաստման ծրագրերը, որոնց մասնակցել եք՝ թվարկելով վերջինից:
Դասընթացի անվանում * Պարտադիր դաշտ
Կազմակերպության անվանում * Պարտադիր դաշտ
Ուսման տարեթվեր * Պարտադիր դաշտ
Դիրք Պարտադիր դաշտ
Դիրք Պարտադիր դաշտ
Օտար լեզուների իմացություն
LANGUAGE Գերազանց Լավ Բավարար
Հայերեն *
Ռուսերեն *
Անգլերեն *
Համակարգչային գիտելիքներ
Skills Գերազանց Լավ Բավարար
MS Office *
ՀԾ բանկ 4 *
Lotus Notes *
Ընտանիքի կազմը. հայր, մայր, կին/ամուսին, երեխաներ, քույր, եղբայր:
Փոխկապակցվածություն * Պարտադիր դաշտ
ԱԱՀ * Պարտադիր դաշտ
Աշխատանքի վայրը * Պարտադիր դաշտ
Զբաղեցրած պաշտոն * Պարտադիր դաշտ
Անձնական տվյալներ
Վարոդական իրավունքի առկայություն *
Զորակոչում բանակ *
Ունե՞ք արդյոք ծանոթներ կամ բարեկամներ «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում: Եթե այո, ապա խնդրում ենք նշել անունը և փոխկապակցվածությունը:
Խնդրում ենք նշել Ձեր հոբիները: