• 18
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 900,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 50,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

 Տվյալ վարկատեսակի տոկոսադրույքը բարձր է․ նախապես դիտարկեք շուկայում առկա այլընտրանքները:

Գլոբալ Կրեդիտը ներկայացնում է առցանց վարկավորման իր հարթակը՝ CashMe-ն, որի միջոցով տրամադրվում են օնլայն վարկեր շուրջօրյա 24/7 սկզբունքով՝ հասանելիություն ապահովելով ամբողջ աշխարհում:

Ձեր հարմարավետության և արագ սպասարկման նպատակով է ստեղծվել Cashme հավելվածը: Ընդամենը մուտքագրված անձնագրային տվյալների հիման վրա հավելվածն ավտոմատ եղանակով հայտնում է վարկի գումարի հասանելի չափի վերաբերյալ: Վարկի ստացումն իր հերթին առավելապես պարզեցված է և հարմարեցված՝ հաճախորդների ժամանակը խնայելու համար:

Գումարը կարելի է ստանալ ինչպես կանխիկ եղանակով՝ վճարայն տերմինալների և բջջային օպերատորների միջոցով օրվա ցանկացած ժամին, այնպես էլ անկանխիկ՝ բանկային քարտի միջոցով։

Ներբեռնի՛ր հավելվածը՝


 

Վարկառու ՀՀ քաղաքացի
Վարկառուի տարիքը 21-65 (Դիմելու պահին Հաճախորդի տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 65-ը)
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը անկանխիկ
Վարկի գումարը 10,000-900,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը

12 ամիս՝ մինչև 150,000 դրամ վարկերի համար,

18 ամիս՝ 150,000 դրամից ավել վարկերի համար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

0%՝ մինչև 150,000 դրամ վարկերի համար,

24%՝ 150,000 դրամից ավել վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը*

447-460%՝ մինչև 150,000 դրամ վարկերի համար,

39-152%՝ 150,000 դրամից ավել վարկերի համար

Վարկի սպասարկման վճար (վարկի մնացորդի նկատմամբ)

օրական 0.5%՝ մինչև 150,000 դրամ վարկերի դեպքում,

ամսական 1-7.83%՝ 150,000 դրամից ավել վարկերի դեպքում

Վարկի մարում

սպասարկման վճարը՝ ամենամսյա, մայր գումարը ժամկետի վերջում՝ մինչև 150,000 դրամ վարկերի դեպքում,

անուիտետային՝ 150,000 դրամից ավել վարկերի դեպքում
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

մինչև 40,000 դրամ վարկի դեպքում՝ 1%,

40,000 մինչև 80,000 դրամ վարկի դեպքում՝ 0.75%,

80,000 մինչև 150,000 դրամ վարկի դեպքում՝ 0.5%,

150,000 դրամից ավել վարկերի դեպքում՝ չի կիրառվում

Հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
Կանխիկացման վճար Չի կիրառվում
Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%

Ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացում

նույն պահին

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման/մերժման գործոններ

Դրական որոշման գործոններ` հաճախորդի դրական վարկային պատմություն, եկամուտների բավարար մակարդակ
Մերժման գործոններ` հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն, սնանկության դատարանում առկա գործեր, եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ և/կամ գրավադրվող մեքենայի տեխնիկական վիճակի անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կողմից սահմանված պահանջներին, ՀՀ հիմնական գրանցման բացակայություն

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված

«Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

***Վարկի տրամադրման որոշման կայացման վրա ազդող հիմնական գործոններից է վարկային պատմությունն ու վարկային գնահատականը՝ սքորը:

Վարկային պատմությունը իրենից ներկայացնում է տվյալների ամբողջություն՝ Ձեր կողմից սպասարկած և սպասարկվող վարկերի վերաբերյալ:

Սքորըվարկային պատմության վերլուծությամբ հաշվարկված վարկարժանության գնահատականն է՝ արտահայտված հստակ սանդղակով

Այն կախված է մի շարք գործոններիցայդ թվումբայց չսահմանափակվելովստացված վարկերի քանակից ու գումարիցվճարումների պատմությունից

ներկայացված նոր վարկային դիմումների քանակից:

Գնահատականը բարելավելու համար վարկառուն կարող է բացառել ժամկետանց պարտավորությունների առկայությունը

նվազեցնել տրված երաշխավորությունների քանակըապահովել երաշխավորությունների մասով ժամկետանց գումարների մարումը

նվազեցնել ընթացիկ ծանրաբեռնվածությունը:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ օնլայն

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


 • անձը հաստատող փաստաթուղթ, 
 • սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
 • էլեկտրոնային հասցե
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Օրվա ցանկացած ժամի