• 120
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 80,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 10
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Վարկատեսակը նախատեսված է առկա այգիների տեխնոլոգիական զարգացման և նոր այգիների հիմնման համար:


Վարկի գումարը 300,000-1,000,000 ՀՀ դրամ  1,000 001–2,500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք 2,500 001–20,000,000 ՀՀ դրամ 20,000 001–80,000,000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման եղանակը անկանխիկ անկանխիկ անկանխիկ անկանխիկ
Վարկի ժամկետը

եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է վարկի ընդհանու գումարի 20%-և ավել՝ ըստ պտղատեսակների՝ 48-96 ամիս

եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է վարկի ընդհանու գումարի 20%-և պակաս՝ ըստ պտղատեսակների՝ 72-120 ամիս

Մայր գումարի

արտոնյալ ժամկետ

 • նոր տնկիների հիմնում մինչև այգու լրիվ բերքատվություն
 • առկա պտղաբեր այգիների տեխնոլոգիական արդիականացում՝ առավելագույնը 12 ամիս
 • առկա նորատունկ այգիների տեխնոլոգիական արդիականացում՝ մինչև այգու լրիվ պտղաբերություն
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 6.5% 6.5% 6.5% 4.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (ՀՀ դրամ) 32.6-41.2%

27.9-41.54%  26.21-31.24%  23.47-29.68%
Վարկի սպասարկման ամսական վճար չի կիրառվում չի կիրառվում չի կիրառվում

չի կիրառվում

Ապահովվածությունը

Չի պահանջվում
Առանց տնտեսության վերլուծության

1 երաշխավոր

կատարվում է տնտեսության վերլուծություն

Անշարժ կամ շարժական գույքի գրավ

 

Շարժական գույք՝
1) Տրանսպորտային միջոցև շին․ և գյուղ տեխնիկա՝  վարկ/գրավ≤50%
2) երաշխավորի առկայության դեպքում վարկ/գրավ≤60%

 

Անշարժ գույք՝
1) վարկ/գրավ≤ 60%

2) երաշխավորի առկայության դեպքում՝ վարկ/գրավ≤ 70%

Ընդունելի ներդորւմներ
 • խաղողի, խնձորի, ծիրանի, դեղձի, սալորի, ընկույզի և տանձի տնկանյութ
 • ոռոգման համակարգեր
 • կարկտահարումներից, սառնամանիքներից, ցրտահարություններից և թռչուններից պաշտպանման միջոցներ
 • այգու տնկման, խնամքի ու մշակության համար անհրաժեշտ տեխնիկա և մեխանիզմներ
 Վարկի նպատակը  
 • Առկա այգիների տեխնոլոգիական զարգացում
 • նոր այգիների հիմնում
   
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Օնլայն
 • 3
  Հարմար