Առաքելություն

  • տարի
    քայլում ենք միասին
  • հազար վարկ
    նպատակների իրականացման համար
  • միլիարդ դրամ
    տրամադրված գումար