• 3
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 1,400,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 15
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն  «ԱՐՄԵԴ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում տրամադրում է անտոկոս ֆինանսավորում Բ/Կ-ի ծառայություններից օգտվել ցանկացող բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ կամ էսթետիկ միջամտության կարիք, սակայն տվյալ պահին չունեն գումար։

Համագործակցող բժշկական կենտրոններն են՝

 • Թիվ 2 բուժմիավորում, Եզնիկ Կողբացու 47
 • Տոնոյան բժշկական կենտրոն, Բագրատունյաց փ․ 2-րդ նրբ, 23շ
 • Էլիտմեդ բժշկական կենտրոն, Հակոբ Հակոբյան 3/15
 • Արզնի էսթետիկա, Ն․ Տիգրանյան, Արզնի, Առողջարանային 25
 • Արտկոսմեդ էսթետիկա, Անդրանիկի 3/1
 • Մեդեսի կենտրոն, Սասնա ծռեր 2/4
 • Իմպլանտում, Արշակունյաց 2/46


 

Վարկառու ՀՀ քաղաքացի
Վարկառուի տարիքը 21-65 
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը անկանխիկ, փոխանցվում է գործընկեր կազմակերպությանը
Վարկի գումարը մինչև 1,400,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը

3 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը*

0%

Վարկի սպասարկման վճար

0%

Վարկի մարում

յուրաքանչյուր ամսի 7-ը

Հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%

Ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%

Այլ պայմաններ

Վարկի ամսավճարի մարման ուշացման դեպքում


Եթե տվյալ ժամկետանցման մասով ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 3-ը՝ 5,000 ՀՀ դրամ տուժանք,

Այլ դեպքերում՝ վարկի վրա սկսում է գործել CashMe անգրավ վարկատեսակի համապատասխան պայմանները

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացում

նույն պահին

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման/մերժման գործոններ

Դրական որոշման գործոններ` հաճախորդի դրական վարկային պատմություն, եկամուտների բավարար մակարդակ
Մերժման գործոններ` հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն, եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ և/կամ գրավադրվող մեքենայի տեխնիկական վիճակի անհամապատասխանություն Վարկային կազմակերպության կողմից սահմանված պահանջներին, ՀՀ հիմնական գրանցման բացակայություն

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և

նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 Վարկի տրամադրման որոշման կայացման վրա ազդող հիմնական գործոններից է վարկային պատմությունն ու վարկային գնահատականը՝ սքորը:

Վարկային պատմությունը իրենից ներկայացնում է տվյալների ամբողջություն՝ Ձեր կողմից սպասարկած և սպասարկվող վարկերի վերաբերյալ:

Սքորը վարկային պատմության վերլուծությամբ հաշվարկված վարկարժանության գնահատականն է՝ արտահայտված հստակ սանդղակովԱյն կախված է մի շարք գործոններիցայդ թվումբայց չսահմանափակվելով

ստացված վարկերի քանակից ու գումարիցվճարումների պատմությունիցներկայացված նոր վարկային դիմումների քանակից:

Գնահատականը բարելավելու համար վարկառուն կարող է բացառել ժամկետանց պարտավորությունների առկայությունընվազեցնել տրված երաշխավորությունների քանակըապահովել երաշխավորությունների մասով 

ժամկետանց գումարների մարումընվազեցնել ընթացիկ ծանրաբեռնվածությունը:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ օնլայն

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Հաճախորդի հետ պայմանագիրը կնքվում է բացառապես առցանց եղանակով`առանց որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու:

Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Բժշկական ծախսերի նպատակով
 • 2
  Արագ
 • 3
  Օնլայն