• 3
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 1,400,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 500
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն  «ԱՐՄԵԴ» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում տրամադրում է անտոկոս ֆինանսավորում Բ/Կ-ի ծառայություններից օգտվել ցանկացող բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ կամ էսթետիկ միջամտության կարիք, սակայն տվյալ պահին չունեն գումար։

Համագործակցող բժշկական կենտրոններն են՝

 • «ԹԻՎ 2 ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ», Եզնիկ Կողբացու 47, www.facebook.com/Hospital2.am
 • «ՏՈՆՈՅԱՆ»ԲԿ, Բագրատունյաց փ․ 2-րդ նրբ, 23շ, www.tonoyanmed.am
 • «ԷԼԻՏՄԵԴ» ԲԿ, Հակոբ Հակոբյան 3/15, www.elitmed.am
 • «ԱՐԶՆԻ ԷՍԹԵՏԻԿԱ», Ն․ Տիգրանյան, Արզնի, Առողջարանային 25, www.arzniesthetica.am 
 • «ԱՐՏԿՈՍՄԵԴ» էսթետիկա, Անդրանիկի 3/1, www.facebook.com/ArtcosmedAesthetic
 • «ՄԵԴԵՍԻ» կենտրոն, Սասնա ծռեր 2/4, www.medesy.am
 • «ԻՄՊԼԱՆՏՈՒՄ», Արշակունյաց 2/46, www.implantum.am
 • «ԴԱԼԻՄԵԴ» բժշկական կենտրոն, Լեո 1, www.dalimedmc.am 
 • «ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ», CMS կլինիկա, Դավիթ Անհաղթի 13/4, www.cmsyerevan.am
 • «ԼԱՅՖ ԿԼԻՆԻԿ» էսթետիկ ԲԿ, Օբելի 31, 
 • «ՄԵԴԻՆԷՍ» էսթետիկ բժշկության և պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոն, www.medines.am
 • «ԱԿՈՍՏԱ» ստոմատոլոգիական կլինիա, Կասյան 2/4, https://www.facebook.com/AkostaClinic
 • «ՄԱՏԻԿՅԱՆ» ստոմատոլոգիական կլինիկա, Արամ Խաչատրյան 5, https://www.matikyan.am/
 • «ԹԵՈՆԱ»   ակնաբուժական կլինիկա, ք. Երևան, Խանջյան փ․  41շ/6
 • «ԱՎԱՆԳԱՐԴ» ՄԵԴ  բժշկական կենտրոն, ք. Երևան, Առնո Բաբաջանյան փ․  7/7 շենք 
 • «ՀԱՐՄՈՆԻԿ» ՍՊԸ  Հասցե՝  ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 28 
 • «ԷԼԻՔՍ ԿԼԻՆԻԿ» ատամնաբուժական կենտրոն, ք․ Երևան Ավետ Ավետիսյան 63/42, https://elixsclinic.am
 • «32 ՄԱՐԳԱՐԻՏ» ատամնաբուժական կենտրոն, ք․ Երևան, Արցախի 1/28
 • «ՄԻՐԶՈՅԱՆ» դենտալ կլինիկ, ք․ Երևան,  Ն․ Տիգրանյան 13շ, 16տ
 • «ՄԵԳԱ ԴԵՆՏ» ատամնաբուժական կենտրոն,  ք․ Երևան,  Րաֆֆու 30
 • «ԱՆՏՈՆՅԱՆ» ատամնաբուժական կենտրոն, ք․ Երևան,  Արամ Խաչատրյան 22
 • «ՀԵԼԻՈՍ» էսթետիկ բժշկության, մաշկաբանության և պոդոլոգիայի  կենտրոն
 • «ԻԶՄԻՐԼՅԱՆ» բժշկական կենտրոն, ք․ Երևան, Ահարոնյան  փակ. 6, https://i-mc.am
 • «ԻՄՊԼԱՆՏ ԿԼԻՆԻԿ» ատամնաբուժական կենտրոն, ք․ Երևան, Խանջյան 20, https://www.implantclinic.am/

  

Վարկառու ՀՀ քաղաքացի
Վարկառուի տարիքը 21-65 
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Տրամադրման կարգը անկանխիկ, փոխանցվում է գործընկեր կազմակերպությանը
Վարկի գումարը մինչև 1,400,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը

3 ամիս

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը*

0%

Վարկի սպասարկման վճար

0%

Վարկի մարում

յուրաքանչյուր ամսի 7-ը

Հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
Տույժեր, տուգանքներ

Ժամկետանց գումարի տույժ՝ օրական 0,13%

Ժամկետանց տոկոսի տույժ՝ օրական 0,13%

Այլ պայմաններ

Վարկի ամսավճարի մարման ուշացման դեպքում


Եթե տվյալ ժամկետանցման մասով ժամկետանց օրերի քանակը չի գերազանցում 3-ը՝ 5,000 ՀՀ դրամ տուժանք,

Այլ դեպքերում՝ վարկի վրա սկսում է գործել CashMe անգրավ վարկատեսակի համապատասխան պայմանները

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացում

նույն պահին

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման/մերժման գործոններ

Դրական որոշման գործոններ` հաճախորդի դրական վարկային պատմություն, եկամուտների բավարար մակարդակ
Մերժման գործոններ` հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն, եկամուտների ոչ բավարար մակարդակ, ՀՀ հիմնական գրանցման բացակայություն

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ,ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ և ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԷՋՈՒՄ

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և

նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 Վարկի տրամադրման որոշման կայացման վրա ազդող հիմնական գործոններից է վարկային պատմությունն ու վարկային գնահատականը՝ սքորը:

Վարկային պատմությունը իրենից ներկայացնում է տվյալների ամբողջություն՝ Ձեր կողմից սպասարկած և սպասարկվող վարկերի վերաբերյալ:

Սքորը վարկային պատմության վերլուծությամբ հաշվարկված վարկարժանության գնահատականն է՝ արտահայտված հստակ սանդղակովԱյն կախված է մի շարք գործոններիցայդ թվումբայց չսահմանափակվելով

ստացված վարկերի քանակից ու գումարիցվճարումների պատմությունիցներկայացված նոր վարկային դիմումների քանակից:

Գնահատականը բարելավելու համար վարկառուն կարող է բացառել ժամկետանց պարտավորությունների առկայությունընվազեցնել տրված երաշխավորությունների քանակըապահովել երաշխավորությունների մասով 

ժամկետանց գումարների մարումընվազեցնել ընթացիկ ծանրաբեռնվածությունը:

Վարկի ձևակերպման վայրը՝ օնլայն

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

 

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

 ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Հաճախորդի հետ պայմանագիրը կնքվում է բացառապես առցանց եղանակով`առանց որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու:

Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Բժշկական ծախսերի նպատակով
 • 2
  Արագ
 • 3
  Օնլայն