• Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ
Վարկի գումար 500.000-150.000.000 ՀՀ դրամ
 Վարկի ժամկետ մինչև 120 ամիս 
 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք  9.5% 
 Կանխավճար 5-20%
 Վարկի ապահովվածությունը
 •  Ձեռք բերվող գույքը
 • առնվազն 1 անձի երաշխավորություն Ա/Ձ հանդիսացող հաճախորդների համար
 • իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների դեպքում 20% փայամասնակցությունը գերազանցող բոլոր մասնակիցների երաշխավորությունը 
 Վարկի մարումների ժամանակացույց 
 • անուիտետային
 • արտոնյալ ժամանակահատված՝ տրամադրվում է  պայմանավորված բիզնեսի սեզոնայնությամբ կամ բիզնես ծրագրով
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար  չի սահմանվում

«ՖԻնանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ www.fininfo.am

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ՁԵՐ ՎԱՐԿԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ


Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ