• 84
  Ամիս
  Առավելագույն ժամկետը
 • 60,000,000
  Դրամ
  Վարկի առավելագույն չափը
 • 10,000
  Հաճախորդ
  Ստացել է վարկ

Զարգացրու՛ տնտեսությունդ լավագույն պայմաններով


Տարեկան տոկոսադրույք
 • ՀՀ դրամով՝ 10-14%
 • ԱՄՆ դոլարով 10.7%
Փաստացի տոկոսադրույք
 • ՀՀ դրամով 11.24-18.13%
 • ԱՄՆ դոլարով 10.7-13.2%
Վարկի ժամկետը
 • մինչև 24 ամիս, եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է ենթավարկի ընդհանուր գումարի 20.1% և ավել,
 • մինչև 84 ամիս, եթե շրջանառու միջոցների ֆինանսավորման մասը կազմում է ենթավարկի ընդհանուր գումարի 20 % և պակաս
Վարկի գումարը
 • 500 000 -60 000 000 ՀՀ դրամ կամ
 • 1 000-150 000 ԱՄՆ դոլար
Տրամադրման կարգը անկանխիկ
Մարումների հաճախականություն անուիտետային, արտոնյալ ժամկետով,հաճախորդի ընտրությամբ
Վարկի ապահովվածությունը առնվազն 2 երաշխավորություն և շարժական/անշարժ գույք, հիմնական և շրջանառու միջոցների գրավադրում
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
 • անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ նվազագույնը 60%,
 • շարժական գույքի և հիմնական միջոցների գրավադրման դեքում՝ նվազագույնը 50%,
 • շրջանառու միջոցների գրավադրման դեքում՝ նվազագույնը 40%
Վարկառու

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք

 • մինչև 50 000 ԱՄՆ դոլար կամ ՀՀ դրամին համարժեք գումար՝ նաև ֆիզիկական անձանց,
 • 50 001-150 000 ԱՄՆ դոլար կամ ՀՀ դրամին համարժեք գումար՝ Անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող Ընկերություններին
Վարկի նպատակը գյուղատնտեսության զարգացում
Տույժեր տուգանքներ ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.13%, ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական ՝0.13%
Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ չի կրառվում
Տոկոսի ետ վճարման կարգ ամենամսյա
Մայր գումարի ետ վճարման արտոնյալ ժամկետ մինչև 18 ամիս
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար (միանվագ) վարկի գումարի 0.7%
Վարկի ձևակերպումը անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից 7 աշխ. օրվա ընթացքում
Վճարունակության գնահատումը
 • դրական վարկային պատմություն,
 • դրամական հոսքերի վերլուծություն,
 • այցելություն բնակության վայր/տնտեսություն

Էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ- Գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրային վարկ

 

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ fininfo.am

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

ՁԵՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԱՆՎՃԱՐ Է

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ  ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ և ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

 • դիմողի (կնոջ կամ ամուսնու) անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • ամուսնության վկայական (եթե դիմորդն ամուսնացած է),
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ երաշխավոր անձանց համար,
 • տան իրավունքի սեփականության վկայական կամ այլ հողատարածքի սեփականության վկայական,
 • տեղեկանք գյուղապետարանից
Ինչպե՞ս ստանալ վարկը
 • Դիմում
 • Փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Գումարի ստացում
ՎԱՐԿԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 • 1
  Արագ
 • 2
  Հարմար
 • 3
  Մատչելի